Jmenný seznam hudebníků z povolání, kteří u Hudby PS sloužili.

Výrazněji jsou označeni ti, co zažili zrušení muziky k 31.12.1992.Seznam obsahuje jména vojáků hudebníků z povolání  a délesloužících. Důležitou součástí orchestru byli vojáci základní služby. Mnozí z nich odsloužili u hudby celé dva roky a někteří jen krátkou dobu. Seznam jejich jmen, zejména z dřívější doby se z většiny nedochoval a proto je zde neuvádíme. U některých nevíme přesné roky které odsloužili, ale pouze kde sloužili. Bohužel už mnozí  z uvedených muzikantů mezi námi nejsou.

Roky kdy a kde muzika sídlila:  1951 - 1953        Praha

                                              1953 - 1957          Olomouc

                                              1957 - 1966          Bruntál

                                              1966 - 1973          Březová

                                              1973 - 1978          Holešov

                                             1978 -  1992          Benešov

jméno                          nástroj                 doba služby         místo

Augustov Petr           trubka B               1992                 Benešov

Baják Jaroslav             klarinet                1963 -66          Bruntál

Baláč Ctibor                klarinet B              1981 - 84         Benešov

Bari Koloman               lesní roh, bicí       1976 - 84         Holešov, Benešov

Baroš Julius              trubka B                1992                Benešov

Bárta Vladimír             bicí                       1966 - 73          Březová, Holešov

Bednařík František      bicí                                                Bruntál

Beneš Jaroslav          křídlovka              1972 - 1992      Březová,Holešov,

                                                                                      Benešov

Bito Koloman                trubka                                          Bruntál

Bláha Jaroslav           pozoun                1992                  Benešov

Brožovský Dalibor        křídlovka              ?- 1973             Březová

Buchlovský Ludvik       klarinet                                         Bruntál  

Burian Jan                                               1959 - 63           Bruntál

Cigán Alois                  lesní roh                                         Bruntál

Císař Marek              hoboj                   1992                   Benešov

Černý Valentin            trubka                                            Bruntál

Červený Květoslav    křídlovka             1992                   Benešov               

Dán Jaroslav             klarinet,sax.        1972 - 92            Březová, Holešov,

                                                                                       Benešov

Devátý Vladimír           křídlovka                                       Praha

Duben Stanislav           tenor                  1953 - 68            Olomouc,Bruntál,

                                                                                         Březová

Duda Stanislav             lesní roh                                        Olomouc

Dvořák Antonín           trubka                                            Březová

Dvořák Jan               klarinet               1992                   Benešov

Dýbal Alois                  klarinet Es           1951 - 66            Praha, Olomouc,

                                                                                         Bruntál

Fajna Josef                 klarinet                1963- 64             Bruntál

Frolík Miroslav            klarinet                1961- 66             Bruntál

Gorol Ervín                 hoboj                    1979 - 85           Benešov

Gregor David              klarinet B              1992                  Benešov

Hajný Lukáš             lesní roh               1991- 1992        Benešov

Hase Zdeněk            tuba B                   1991 - 92           Benešov

Hájek Jiří                    dirigent                1967 - 68           Březová

Hašek Hynek                klarinet               1967 - 74            Březová, Holešov

Herman Josef               trubka                                           Bruntál

Holomek Stanislav        bicí                                                Olomouc

Holý Miroslav               klarinet               1957 - 59            Bruntál

Horák František           flétna                  1958 - 63            Bruntál

Horák Martin                klarinet B            1980 - 84            Benešov

Hoskovec Jiří               klarinet B            1971 - 76            Březová, Holešov

Hluší Josef                   křídlovka                                        Praha

Houštecký Marek       křídlovka              1985 - 92           Benešov

Hranai Milan                 bící                      1964 - 65            Bruntál

Hrubý Pavel                 trubka B               1968 - 75            Březová,Benešov

Hubený Bohuslav          tenor                    1958 - 62            Bruntál

Husák Miroslav          tuba                      1972 - 84            Březová, Holešov,

                                                                                         Benešov

Huťa Jan                      křídlovka                                         Praha

Hvězda Tomáš           lesní roh                1992                  Benešov

Charvát Dobroslav     bastrubka               1992                  Benešov 

Jireš Miroslav              klarinet B - Es         1969 - 76           Březová,Holešov

Jirout Jiří                    tenor, pozoun        1959 - 66           Bruntál

Kašpar Tomáš              trubka, křídlovka    1971 - 77           Březová, Holešov

Khás Miroslav

Klimovič Jan             lesní roh                1975 - 92            Holešov, Benešov

Kolařík Jiří                bicí                        1992                   Benešov

Kolenič Joachim          klarinet                  1961- 66             Bruntál

Kopečný Odon             lesní roh                1983 - 92             Benešov

Kouřil Roman            flétna                    1990 - 92             Benešov

Kračmer Jaromír         flétna                    1979 - 82             Benešov

Kramer Jaroslav          kapelník                1951 - 53             Praha, Olomouc

Král Arnošt              křídlovka                1975 - 92             Holešov,Benešov

Král Jan                   křídlovka                1992                   Benešov

Kuka Vladimír             trubka                                                Olomouc

Kurečka Ivo                trubka B                  1970 -78              Březová,Holešov

Labanič Antonín         bicí                         1980- 87               Benešov

Labský Antonín          tuba                         1961 - 66             Bruntál

Lajpert Roman        klarinet B                 1973 - 92             Holešov, Benešov

Láska Zdeněk          klarinet Es                1978 - 92             Benešov

Liška Václav               klarinet                                                Bruntál

Lepič Bohumil            trubka B                   1962 - 66             Bruntál

Lužný Antonín           trubka Es, bicí          1960 - 66              Bruntál

Majer Antonín            klarinet                    1959 - 66              Bruntál

Malina Jaroslav          klarinet                    1962 - 66              Bruntál

Malý Stanislav         bicí                           1983 - 92              Benešov

Maňásek Zdeněk        křídlovka                                               Olomouc

Martínek Pavel        trubka B                   1976 - 92              Holešov, Benešov

Mařík František       klarinet B                 1983 - 92              Benešov

Mates Evžen               kapelník                   1953 - 54              Praha

Matěj František         trombon                                                 Olomouc

Merta Ludvík          dirigent                     1970 - 92              Březová,Holešov,

                                                                                            Benešov

Moucha Jan                kapelník                   1954 - 63             Olomouc,Bruntál

Morýsek Alois             klarinet                                                 Praha

Musil Karel                 trubka                                                   Praha

Musil Rudolf               hoboj                       1990 - 92               Benešov

Navrátil František      kapelník                   1963 - 74               Bruntál, Březová,
                                                                                                Holešov

Navrátil Gabriel          baryton                                                 Bruntál

Neméth Ladislav        lesní roh                   1960 - 66               Bruntál

Nasládek Václav         klarinet                      

Nešpor Zdeněk          klarinet                     1975 - 83              Holešov, Benešov

Nevrlý Michal           hoboj                       1985 - 88  

                                                                1990 - 92             Benešov     

Nosál Pavel                                                                             Olomouc

Novák Václav            křídlovka                   1961 - 66              Bruntál    

Obrtlík Karel             klarinet                     1966 - 73              Březová

Ochotský Jiří            lesní roh                    1959 - 66              Bruntál

Ohera Jaroslav         trubka                                                     Bruntál

Opálka Bohumil        pozoun                      1958 - 66               Bruntál

Orság Antonín          tenor                                                       Bruntál

Palát Karel             pozoun                      1969 - 92              Březová,Holešov,

                                                                                            Benešov

Pavelka "Bažík"  Josef   pozoun                  1964 - 65              Bruntál

Pechač František   klarinet, sax.              1985 - 92              Benešov

Pánek Verner            lesní roh                                                               

Peška Karel               tuba                           1959 - 66              Bruntál

Petřík Zdeněk         klarinet, sax.             1977 - 92              Holešov,Benešov

Ploc Antonín             tenor                                                       Bruntál

Podroužek Josef       trubka                        1964 - 73              Bruntál,Březová

Polák Václav              bicí                            1957 - 66              Bruntál

Procházka Josef        trubka                        ? - 1971                Březová

Prokiš Miroslav          klarinet                      1974 - 82              Holešov, Benešov

Průša Jan               klarinet,sax.              1976 - 92               Holešov,Benešov

Průša Luboš            klarinet B                  1992                      Benešov

Přibyl Ruda               lesní roh                    1966 - 73               Březová

Reil Tomáš                flétna                        1982 - 90                Benešov

Rydval Rudolf         kapelník                    1968- 92                 Březová,Holešov,

                                                                                              Benešov

Sís Ladislav               pozoun                      1965 - 66               Bruntál

Slíva Ladislav            křídlovka                   1955 - 66               Olomouc,Bruntál

                                                                  1973 - 85               Holešov,Benešov

Suchomel Aleš        tuba B                       1984-  92               Benešov

Suchý Miroslav          hoboj                        1965 - 66                Bruntál

Svoboda Martin       tuba B                       1992                      Benešov

Štěpka Stanislav        lesní roh                                                  Bruntál

Ševčík Ivoš                 pozoun                     1976 - 79               Holešov,Benešov

Šibíček Pavel          pozoun, tenor           1983 - 92               Benešov

Šibrava Jan               křídlovka                                                 Bruntál

Šindler Zdeněk       klarinet,sax.             1977- 92                 Holešov,Benešov

Širůčka Alfons           dirigent                     1967 - 78                Březová,Holešov,

                                                                                                 Benešov

Šír Zdeněk                lesní roh, bicí            1957 - 66                 Bruntál

Štěrba Josef              flétna                        1973 - 80                Holešov, Benešov

Šimáček František   pozoun, tenor          1978 - 92                Benešov

Švancar Josef            klarinet B                  1968 - 75                Březová,Holešov

Tátoš Vojtěch                                                                            Olomouc

Tesař Jaroslav           trubka B                   1957 - 66                 Bruntál

Tlučhoř Zdeněk         křídlovka                  1966 - 73                 Březová

Tuček Ladislav        bicí                           1991 - 92                Benešov

Turek Václav          fagot                         1976 - 92                Holešov,Benešov

Turoň Miroslav          klarinet                                                    Bruntál

Ulrych Jaroslav         trubka B                    1977 - 91                Holešov, Benešov

Valenta Jiří               tuba B                       1974 - 79                Holešov,Benešov

Vaňásek Rudolf         trubka                        1960 - 61               Bruntál

Včelák Milan           tenor                        1991 - 92                 Benešov

Vejmelka Josef         tenor                         1957 - 66                Bruntál

                                 tenor,pozoun            1974 - 80                Holešov,Benešov

Vejnar Antonín         tuba                           1964 - 66                Bruntál

Vejnar Eduard        baryton                     1966 -92                 Březová,Holešov,

                                                                                              Benešov

Veselý Václav            lesní roh                                                  Bruntál

Vlk Stanislav           tuba B                       1982 - 92                Benešov

Vobořil Jan               flétna                                                       Bruntál

Vozka Bohumil       pozoun                      1978 - 92                Holešov, Benešov

Vráblík Josef             tenor                        1969 - 78                Březová, Holešov

Vrkoslav František   trubka B                  1982- 92                 Benešov

Vyčítal Bohuslav        klarinet                                                   Bruntál

Vysloužil Václav         klarinet                   1959 - ?                   Bruntál

Zámečník Antonín      tuba                        1967- 74                  Březová,Holešov

Záruba František        trubka                                                     Bruntál

Zeman Ladislav          pozoun                                                    Olomouc

Zeman Václav             bicí                                                          Bruntál

Žáček Václav              tuba                       1961 - 71                  Bruntál, Březová

Života Pavel               klarinet B               1978 - 83                  Benešov© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode